Интернет

 

Предлагането на качествен, бърз и надежден достъп до световната мрежа е в основата на предлаганите от нас Internet и VoIP услуги. Към момента Ултраком ЕООД разполага с три независими основни канала към Интернет. Сумариният международен капацитет възлиза на над 1 Gbit/s и 10 Gbit/s свързаност към българското интернет пространство. Internet се предоствя предимно за нуждите на бизнес потребители, заедно с изграждане и поддръжка на VPN и СКС (структорни кабелни системи). Наред с това предлагаме и WEB базирани информационни системи, които лесно се интегрират с глобалната мрежа и позволяват бърз и надежден достъп до отдалечени точки (магазини, офиси, представителства) за нуждите на нашите клиенти.

Style1

Style2

Style3

Style4

Style5

Style6

Style7

Style8

Style9

Style10