preview

Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат ISO 14001:2015

Ø  Основаване на “Ултраком” ЕООД.

            “Ултраком” ЕООД е създадена на 06.08.1997 год. с решение на Софийски градски съд - Ф.Д. N 10623/97, като дружество с ограничена отговорност. От 28.01.1998 год. дружеството се представлява и управлява от собственика Мирослав Недков Драгиев.

Ø  Дейност. 

Основната дейност на фирмата е свързана с предоставяне на услуги и оборудване в областта на информационните технологии.

Поддръжката на информационното оборудване ( софтуер и хардуер ) се превърна в една от основните за “Ултраком” ЕООД от 1998 год.

Фирмата предлага собствено асемблирани работни станции и сървъри, които преминават през задължителен 24 (двадесет и четири) часов тест и гаранция от 24 месеца до 36 месеца.

От юни 2000 год. “Ултраком” ЕООД доставя интернет, VoIP, VPN предимно за корпоративни клиенти.Един от най – големите бизнес центрове в гр. София – “Бизнес център Сердика” е захранен през мрежа изградена, обслужвана и поддържана от “Ултраком” ЕООД. Доставката на интернет за Бизнес център “Атлантик”, бизнес център “Urban Model,eдна от сградите на “Инжстрой” АД, преустроена в Бизнес център също е предоставена на “Ултраком” ЕООД. Пренос до Бизнес цетъра на ул. “Ал. Жендов” N 8 и до този на бул.”Симеоновско шосе 120”, както и доставката на интернет за тези сгради.

От месец септември 2006 год. доставяме Интернет и на територията на гр. Стрелча.

От октомври 2007 година основната свързаност за гр. Костенец и околността се доставя от Ултраком ЕООД.

Доставката на интернет за гр. Чирпан и околността от декември 2010 година е през мрежата на Ултраком ЕООД.

Доставката на интернет за гр. Първомай и околността от юни 2011 година е през мрежата на Ултраком ЕООД.

Изграждане и поддръжка на частни виртуални мрежи ( VPN ).

Разработка на WEB базирани информационни ситеми, WEB дизайн, хостинг.

В периода март 2002 год. – май 2004 год. ( след проведен конкурс с оценка от международна консултантска агенция ) - договор с център КСОУВО към Министерство на образованието за изработка и внедряване на информационна система за нуждите на центъра. Проекта се субсидира от Световната Банка.

Ø  Клиенти.

Клиенти на “Ултраком” ЕООД са ISP (Internet service providers), софтуерни компании, фирми от хранителната промишленост, инжинеринговата дейност, рекламни агенции, вносители и разпространители на офис консумативи, търговски фирми. По –долу ще приведем някои от нашите основни клиенти:

 

UBISOFT Bulgaria

Gameloft Bulgaria

Газпром ( Нис Петрол )

Ронос” ООД

Ланком България

Веломания ЕООД

Маклер комерс еко

Ваго контракттехник ГМБХ

Автомагистрали Хемус АД

Посолство на чешката република

Рила Спорт

БороСпорт

JAR Computers

Лаборатории Цибалаб

Сателит94 ООД

Eurosense

Gala Trade Representation

Valentin Ltd.

ТТръст

Auto3P Bulgaria

 

Ø  Офиси. 

Централният офис на фирмата е с адрес гр. София, ул. “Гюешево” N 83 - Бизнес център “Сердика”, сграда 2 офис 301.

Технически център – гр. София, ул. “Гюешево” N 83 - Бизнес център Сердика, офис 423.

Tехнически център – гр. София, ул. “ Ал. Стамболийски” №84-86

Технически център – гр. София, ул. “Резбарска” N 7 – офис 501

Технически център – гр. София, ул. “Орион” N 3 – Бизнес център Атлантик

Tехнически център – гр. София, ул. “Ал. Жендов” N 8

Технически център – гр. София, ул. “Симеоновско шосе” N 120

Технически център – гр. София, бул. “Никола Вапцаров” N 51А

Технически център – метео станция вр. Черни връх – планина Витоша.

Технически център – гр. Стрелча

Технически център – гр. Костенец.

Технически център – гр. Нова Загора.

Технически център – гр. Чирпан.

Технически център – гр. Първомай.

Технически център – к.к. Боровец.

Технически център – гр. Самоков.

Технически център – к.к. Паничище.

 

Ø  Интернет услугии преноси 

Предлагането на качествен, бърз и надежден достъп до световната мрежа е в основата на предлаганите от нас Internet и VoIP услуги. Към момента Ултраком ЕООД разполага с три независими основни канала към Интернет. Сумариният международен капацитет възлиза на над 1 Gbit/s и 10 Gbit/s свързаност към българското интернет пространство. Internet, както и канали за прнос на даннисе предоствя предимно за нуждите на бизнес потребители, заедно с изграждане и поддръжка на VPN и СКС (структорни кабелни системи). Покритието за този тип услуги е цялата страна. Индивидуални канали за свързаност се изграждат ( наемат ) и извън страната в зависимост от нуждите на  клиента и неговия проект.

Наред с това предлагаме и WEB базирани информационни и мониторинг системи, които лесно се интегрират с глобалната мрежа и позволяват бърз и надежден достъп до отдалечени точки (магазини, офиси, представителства) за нуждите на нашите клиенти.

 

Ø  Изграждане на радиорелейни свързаности.

Изграждането на радиорелена свързаност започна да се развива като отделна насока в Ултраком ЕООД от средата на 2006 година. Основна причина за това беше нуждата от свързаност за интернет и VoIP до по – малките населени места в България. За целта специалисти от Ултраком бяха обучени да планират, монтират, настройват, мониторингват и обслужват оборудване от най – големия производител на съоръжения от този тип – NERA Networks и CERAGON. Монтирани и обслужвани от нас линкове са:

 

·         София – Черни връх. – над 600 Mbit/s, NERA Evolution

·         Черни връх – Самоков - 300 Mbit/s, NERA NL290

·         Черни връх – Трън – 100 Mbit/s , NERA NL290

·         Черни Връх – Костенец - 54 Mbit/s ( резервираност на опорно оптично трасе )

·         Град Костенез – село Костенец – 300 Mbit/s NERA NL290

·         Черни връх – Боровец - 300 Mbit/s, NERA Evolution

·         София – Люлин планина ( вр. Дупевица ) - 300 Mbit/s, NERA Evolution

·         София – кариери Студена ( Автомагистрали хемус – кариера ) - 54 Mbit/s

·         Черни връх – к.к. Паничище - 100 Mbit/s , NERA CityLink

·         Нова загора – к. Кула с. Кортен - 100 Mbit/s , NERA CityLink

·         к. Кула с. Кортен – с. Кортен – 100 Mbit/s

·         к. Кула с. Кортен – с. Любенова махала - 54 Mbit/s

·         Първомай – Чирпан - 300 Mbit/s, NERA Evolution 18GHz

·         Снежанка – Чепеларе – 300 Mbit/s, Nera Evolution 18GHz

·         Снежанка – Мадан – 300 Mbit/s, Nera Evolution 11GHz

·         Град Карнобат – град Сунгурларе – 1 Gbit/s CERAGON IP-20 18GHz

·         Град Сунгурларе – Американска военна база – Ново село – 1 Gbit/s CERAGON IP-20 18GHz

·         Връх Морулей – град Стара Загора – 1 Gbit/s CERAGON IP-20 18GHZ

·         Връх Морулей – град Гурково – 1 Gbit/s CERAGON IP-20 18GHz

·         Връх Морулей – град Николаево – 1 Gbit/s CERAGON IP-20 18GHz

·         Връх Морулей – град Мъглиш  – 1 Gbit/s CERAGON IP-20 18GHz

·         Връх Морулей – връх Междиник – 1 Gbit/s CERAGON IP-20 18GHz

·         Връх Морулей – телевизионна кула Стара Загора – 1 Gbit/s CERAGON IP-20 11GHz

 

Проекти в процес на реализация:

·         Град София  – Кула над гр. Своге – 1 Gbit/s CERAGON IP-20 – 13 GHz

 

Проекти по поддръжка на вече изградени съоръжения:          

·         В качеството на подизпълнител за S&T поддръжката радиорелейна свързаност за Визов център към министерство на външните работи: NERA Evolution 24GHz с общ капацитет от 1.2 Gbit/s

·         В качеството на подъзпълнител на NOVATEL – Два броя радиорелейни участъка – гр. Карнобат – гр. Сунгурларе и гр. Сунгурларе – Военна база Ново село с общ капаитет от 1 Gbit/s.

 

Проекти по изграждане на радиорелейни съоръжения и базови станции за следните оператори:

·         Мобилтел АД

·         Макс Телеком 

 

Ø  Структурни кабелни системи.

Използванетона единна кабелна система за пренос на данни, глас и видеосигнали е за предпочитане при изграждането на офиси и бизнес сгради. За целта се използват стандартни компоненти и материали – универсалните розетки на работните места позволяват свързване на различни видове оборудване към тях, което оправдава инвестициите, в резултат на продължителното използване и експлоатация на мрежата. Изграждането на СКС осигурява гъвкавост и възможност за лесни изменения и допълнения на всички съществуващи мрежи. Възможно е едновременно използване на няколко различни мрежови протокола. Кабелните системи не зависят от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване системите допускат управление и администриране от минимален обслужващ персонал.

Този тип услуги предлагаме повече от 10 години, като за изминалия период сме натрупали знания и опит, даващи ни възможност да подберем подходящата както ценово, така и като качество техника, за да отговорим на нуждите на нашите клиенти.

 

Част от обектите изградени от Ултраком ЕООД:

·         Опорна структурна кабелна мрежа FTP + оптика – Бизнес център Сердика

·         Структурно окабеляване Офис Gameloft Bulgaria – над 500 работни места

·         Структурно окабеляване Офис UBISOFT  Bulgaria – над 500 работни места

·         Структурно окабеляване на централен Офис и база Костинброд на Gazprom ( Nis petrol ).

·         Евросенс – структурно окабеляване FTP + оптика

·         Структурно окабеляване Ронос ООД ( Officemarket ) – всички офиси и складове – повече от 100 работни места

·         Структурно окабеляване Auto3P Bulgaria

·         Бизнес център Емпайър – Симеоновско шосе N 120 – общо 321 работни места

·         Структурно окабеляване Офис “Кейбълтел” АД – структурно окабеляване и контрол на достъпа.

·         Структурно окабеляване Офис “Вестител” – структурно окабеляване и контрол на достъпа.

·         Структурно окабеляване Хенкел България.

·         Структурно окабелява, видеонаблюдение и контрол на достъпа за лаборатории Цибалаб

Style1

Style2

Style3

Style4

Style5

Style6

Style7

Style8

Style9

Style10